Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-10-23 8.58

Förändrade behandlingsrekommendationer gällande aktinisk keratos i primärvården

Läkemedelsverket/EMA och LEO gått ut med information om att förskrivare uppmanas använda Picato med försiktighet, då vissa kliniska studier visat en ökad incidens av hudcancer efter Picatobehandling. Därav har vi nu valt att ta bort Picato från FAKTA-dokumentets behandlingsrekommendationer gällande aktiniska keratoser och rekommenderar inte att det används i primärvården. Med tiden hoppas vi man kan bringa klarhet i, om det föreligger ett annat samband, än att det rör sig om patienter som redan har en ökad risk att drabbas av hudcancer. Hudkliniken
Läs mer

2019-10-21 17.13

Ny webbportal

Folkhälsa och sjukvårdHjälpmedelscentralen håller på att flytta plus-hemsidan till den nya webbportalen Folkhälsa och sjukvård.
Läs mer

2019-10-09 9.28

Odontologiska Institutionen skriver nytt avtal med kinesisk samarbetspartner

Per Tidehag och Xuan Shiying, Qingdaos sjukhusdirektörRegion Jönköpings län och Odontologiska Institutionen skriver ett gemensamt utbytes- och utbildningsavtal med kinesiska Qingdao Muncipial Hospital. Avtalet sträcker sig över tre år och möjliggör för specialist- och ST-tandläkare från båda länderna att ta del av varandras kunskaper.
Läs mer

2019-10-03 13.26

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Senaste veckan har det skrivits en del om Salmonella i media och här kommer en uppdatering om läget.
Läs mer

2019-10-02 14.01

S:t Olof kliniken i Falköping upphör 2019-11-30

Smärtkliniken S:t Olof kliniken i Falköping lägger ned sin verksamhet den 30 november 2019 och tar således inte emot några nya remisser.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-08-20
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion