Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mättavla - Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län

 I Jönköpings län fortsätter det länsgemensamma arbetet genom strategi- och handlingsplanen "Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län". Nedan presenteras resultatet på länsnivå och kommunnivå. Klicka på respektive bild så öppnas resultaten.

Obs! Det saknas uppdateringar vad gäller läkemedelsanvändning hos äldre från jan 2019. Vården i siffror har inte lagt de senaste uppdateringar än.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dashboards - länet

Dashboards - kommuner

 

Vårdsamordning - dashboards

För övrig infomation se respektive kvalitetsregisters hemsida:

Svenska palliativregistret

SveDem (Svenska Demensregistret)

BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)

samt Vården i siffror

 

Under länkarna till höger finns underlag för analysarbete gällande Slutenvård och Primärvård.

Strategi för hälsa - Dashboards i Excel

Kontaktpersoner

Marina Sumanosova
Utvecklingsledare
Qulturum, Region Jönköpings län

072-503 75 24

Underlag för analysarbete

Slutenvård

Primärvård

Dashboards - länet

Dashboards - kommuner

Analysgruppen:

Vakant, Kommunal Utveckling, 

Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län,

Dennis Nordvall, Qulturum, Region Jönköpings län (Senior Alert),

Marina Sumanosova, Qulturum, Region Jönköpings län,

 

Projektinformation för analysgruppen (begränsad behörighet)

Uppdaterad: 2019-03-11
Marina Sumanosova, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion