Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Dokumentation från kurser

2019

Minimässa

Sittanalys 2019-04-11

Sittanalys Presentation 2019-04-11

Rullstolskurs

Rullstolskurs 2019-05-15-16

 

2018
 

Appar som kommunikations- och kognitionshjälpmedel

App_kurs_nov2018

Specialanpassningar - Behörig beställare

Behörig beställare 2018-10-30

Temadag Sömn

Temadag Sömn 2018-09-06

Workshop sömn

Sömnkurs Anna, del 1

Sömnkurs Anna, del 2

Sömnkurs Anna, del 3

Sömnkurs Anna, del 4

Sömnkurs Maj

Bildstöd

Appar som kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

2017


Elrullstolar - grundutbildning

Appar som kommunikation- och kognitionshjälpmedel

Varför ska vi använda beslutsstödet?

Dialog chefer

Förskrivarutbildning, lokala rutiner

Förskrivarutbildning nutritionsansvarig sjuksköterska

Bildstödskurs

Behörig beställare - Specialanpassningar

Utbildning för dietister januari 2017

Utbildning elektriska rullstolar med manuell styrning 2017

 

2016
 

Alternativa styrsätt december 2016

Utbildning för dietister november 2016

Bildstödskurs november 2016

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Vt 2016

Förskrivarutbildning april 2016

Madrassutbildning februari 2016

Appar som kommunikation- och kognitionshjälpmedel 2016

 

2015
 

WebSesam utbildning mars 2015

Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

 

2014
 

Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Vt 2014

Manuella rullstolar workshop 2014-02-25/26

2013
 

HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING MED BRUKAREN I FOKUS
 

 

 

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Uppdaterad: 2019-06-11
Liisa Filipsson, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service