Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Instruktionsfilmer

 


WebSesam

Filmer om WebSesam
för hjälpmedelsförskrivning


SesamLMN

Filmer om SesamLMN
för beställning och förskrivning
av produkter
kring särskild näring


Informationsfilmer

Filmer om utprovningen
på Hjälpmedelscentralen

 

 

 

 

 


Instruktionsfilmer

Filmer med instruktion om
handhavande/metod


Produktfilmer

Filmer kring specifika produkter


 

Widgitsymboler från Hargdata (används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och skrivande)

 

 

 

WebSesam               

   

SESAM-LMN      

Instruktionsfilmer Instruktioner     Instruktionsfilmer       Instruktioner    
Logga in   Nutrition  
Vilka hjälpmedel
har min patient?
Registrera mottagare
på särskilt boende i WebSesam
Förskrivning Förskrivning nutrition
Lagersaldo på eget lager Hur hittar jag i sortimentskatalog (WebSesam) Sök artikel Bidrag celiaki
Förskriva från eget lager Inställningar för att komma åt e-fakturor Uttag ur Sesam-LMN  
Förskriva hjälpmedel
som inte finns i lager
  Inkontinens  
Komplettera med tillbehör   Förskrivning  
Ta individmärkt
hjälpmedel i retur
  Uttag ur Sesam-LMN  
Ta tillbehör eller
komponent i retur
  Diabetes  
Utskrift av retursedel     Förskrivning diabetes
Byta mottagare
eller förskrivare
     
Skriva ut lånevillkor      
Beställa reparation      
Vad är en avvikelse?      
Anmäl en avvikelse      
Sök artikel, hur söker jag?      
Sök artikel, vad ser jag?      
Sök artikel i varukatalogen      
Sök artikel via
hjälpmedelsbilden
     
Registrera mottagare på
särskilt boende
       

 

 

 

 

 

 

 

Informationsfilmer

Utprovning på Hjälpmedelscentralen, för patienter

 

 

 

 

Instruktionsfilmer

 

 

 

 

Produktfilmer

Rullstol Cross 5 (Etac)

 

 

 

 

Uppdaterad: 2019-07-10
Pernilla Volmevik Lundberg, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service