Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Att prioritera på individnivå

- Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning

Bakgrund och beslut Metoden och modellen Länkar

Bakgrund och beslut

Syfte
När skall beslutstödet användas?
Metodstödjare

Metoden och modellen

Lite om prioriteringar
Instrumentet

Länkar och tips

Dokumentation Kurser Kontakt

Dokumentation

Material från kurser
Blanketter

Planerade och
genomförda aktiviteter


Kontaktuppgifter
Lösenordsskyddad

Widgitsymboler från Hargdata (används för att stödja kommunikation, kognition, läsande och skrivande)
Uppdaterad: 2019-07-18
Pernilla Volmevik Lundberg, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service