Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-01-25 15.42

Säkerhetsmeddelande - Sängbygel Reko

Sängbygel Reko har haft ett olyckstillbud vilket medfört att Karo Pharma klargör sängbygel Rekos användningsområde i våra bruksanvisningar.

Vid användning skall alltid risken att fastna med hand/arm i produkten, samt risk för klämrisk beaktas. Om användaren är orolig, förvirrad, omtöcknad eller har spasmer bör produkten användas endast efter individuell riskbedömning.

Uppdaterad: 2018-01-25
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service