Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-02-05 13.30

Avtalet gällande lyftselar med Joerns har avslutats, 1 Februari 2018

På grund av bl.a. brister i kvalitet och leveranser, har Regionen valt att säga upp den del av avtalet som gäller lyftselar. Ny upphandlingsprocess är påbörjad och under tiden kommer vi att köpa selar från tidigare leverantören, Etac.

Leveranstiderna kommer att bli längre under en övergångsperiod. Vi arbetar med att uppdatera ersättningskedjorna och kommer via hemsidan att informera löpande.

 

Tills vidare läggs beställningen på Joerns selar och eventuellt utbyte till etac-sele görs manuellt på Hmc.

Hoppas på överseende för att det kan bli extra arbete för er del.

 

För ytterligare information, kontakta produktansvariga

 

Mats Uddemar

010- 2428714

 

Lisa Moberg

010-2428719

Uppdaterad: 2018-02-05
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service