Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-02-05 13.50

Timstock 20 min

Komplettering under gruppen enkelt tidshjälpmedel

Nu har gruppen Enkelt tidshjälpmedel kompletterats med Timstock 20 min, se ytterligare info på hemsida.

Uppdaterad: 2018-02-05
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service