Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2018-02-14 13.47

Nytt sortiment - Lyftselar

Nu är hemsidan uppdaterad med selar från Etac

Nytt sortiment - Lyftselar är nu uppe på hemsidan.

Uppdaterad: 2018-02-14
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service