Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen
2019-01-28 8.26

Till alla som förskriver diabeteshjälpmedel

Vi har sammanställt en information med viktiga nyheter inom diabetesområdet.

  • Förbättrade sökmöjligheter

  • Beställning till avdelningsnära förråd

  • Förteckning över aktuella artiklar

  • 1177.se

Uppdaterad: 2019-03-11
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service