Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-01-30 10.22

LabNytt - Nya remisser för laboratoriemedicin

Torsdag 8 mars 2018 börjar mikrobiologen och klinisk kemi inom laboratoriemedicin i Region Jönköpings län med nya pappersremisser.

Eftersom det fortfarande finns många gamla remisser kvar på mottagningar och avdelningar har vi flyttat fram datumet då vi börjar med de nya pappersremisserna till 8 mars. Förändringen innebär att de pappersremisser som används inom laboratoriemedicin kommer ha samma format och layout.

Fram till 8 mars ska i första hand de gamla remisserna användas. Därefter ska dessa kasseras.

Remisserna har samma artikelnummer hos länsförsörjningen som innan, 90198301 (remiss 1) och 91161101 (remiss 8).

Tänk på att redan nu lämna ut de nya remisserna till patienter som är inbokade för provtagning senare under året. Om patienten redan har fått en gammal remiss kommer den att fungera som vanligt.

Enbart för remiss 8: Vissa analyser har bytt plats på remissen. Den nya remissen är märkt med åtta siffror istället för som tidigare med tre bokstäver och tre siffror. Observera att vid serologiska och immunologiska analyser måste det anges om provet får sparas i biobank eller inte.

Allmänt om pappersremisser

  • Remissen får inte vikas eller rullas.

  • Remiss med tillhörande etiketter får endast användas tillsammans.

  • Ett provrör per analys eller inramad analysgrupp.

Markera önskad analys med svart eller blå penna i ”ögat” framför analysen. Gjorda markeringar får inte raderas – ta ny remiss istället.

Sätt etiketten i mitten längs med provröret. Etiketten är tillräcklig märkning av provet. Provröret ska inte märkas med patientidentitet.

Kontakt

Laboratoriemedicin kundtjänst
010-242 20 00

Uppdaterad: 2018-01-30
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik