Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-02-01 14.23

RöntgenNytt - röntgenremiss i ROS

Kreatininvärde i röntgenremiss

Fr.o.m. 2018-02-01 har kompletterande frågor ändrats när det gäller S-Kreatinin i beställningar till röntgen. Detta innebär att om det finns ett S-Kreatininvärde i ROS som inte är äldre än 90 dagar, följer värdet med remissen till röntgen på de undersökningar där denna informationstext framgår. Mer information om S-Kreatinin finns i röntgenhandboken på intranätet.

Kontaktperson:
Henriettae Ståhlbrandt, bitr. verksamhetschef röntgen 010 – 243 52 27

Uppdaterad: 2018-02-01
Ulrika Larsson, Röntgen Resurs, Psykiatri rehab o diagnostik