Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-02-02 8.51

LabNytt - Beställnings- och svarsrutin för kortisolbestämning i serum från och med 2 februari 2018

Enligt nationellt framtagen rekommendation införs beställning av kortisolanalys på två olika sätt: S-Kortisol och S-Kortisol, funktionstest.

Vid beställning av S–Kortisol, funktionstest bör beställaren ange typ av funktionstest i ROS eller på pappersremiss (konsult/allmän remiss).

S–Kortisol, funktionstest rapporteras utan referensintervall eller patologimarkering av resultat och utan analyskommentar.

S-kortisol rapporteras med referensintervall och patologimarkering. S-kortisolresultat < 50 nmol/L meddelas som kraftigt avvikande analysresultat enligt befintlig rutin, se länk Hantering av kraftigt avvikande analysresultat

I laboratoriets provtagningshandbok anges tolkningshjälp för S–Kortisol och S–Kortisol, funktionstest.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Inga Zelvyté
Överläkare/medicinsk chef, klinisk kemi
010-242 59 25

 

Uppdaterad: 2018-02-02
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik