Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-02-02 13.56

LabNytt - Primärscreening HPV

1 februari 2018 införs primär HPV-analys vid gynekologisk cellprovskontroll av kvinnor över 30 år.

Detta för att följa rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. (Se nyhet på intranätet ”Region Jönköpings län inför HPV-analys vid gynekologisk cellprovtagning” publicerad tisdagen den 30 januari.)

Önskas HPV-analys utanför screeningprogrammet sker beställning enligt oförändrade rutiner, dvs. beställs i ROS under klinisk mikrobiologi.

Kontakt

Anna J Henningsson
Medicinsk chef/överläkare, docent
010-242 12 26 
anna.jonsson.henningsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-02-02
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik