Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-02-05 10.41

LabNytt - Justering av referensintervall för specifikt IgE mot enskilda allergen, allergena komponenter och S-IgE, total

Från och med 6 februari 2018 justeras referensintervallen för analyser av specifikt IgE mot enskilda allergen och allergena komponenter från < 0,35 kU/L till < 0,10 kU/L.

Förändringen genomförs eftersom den gällande metods (ImmunoCAP teknologi) kvantifieringsgräns av specifikt IgE är 0,10 kU/L. Kvantifieringsgränsen 0,35 kU/L härstammar från den gamla RAST-teknologin. Det finns generellt en relation mellan allergiska symptom och en stigande kvantitativ IgE-nivå men detta stämmer inte alltid i det enskilda fallet. IgE-nivåer mellan 0,10 - 0,35 kU/L talar för sensibilisering och kan ha betydelse för små barn och vid insektgifts- och läkemedelsallergi. Den låga nivån har också ett prediktivt värde för utveckling av klinisk allergi (1).

Referensintervallen för S-IgE, total ändras till följande( 2)

Referensintervall
Total IgE

kU/L

0-6 veckor

< 4,0

6 veckor–3 månader

< 7,2

3 mån–6 mån

< 13

6 mån–9 mån

< 17

9 mån–12 mån

< 23

12 mån–2 år

< 40

2 år–3 år

< 56

3 år–4 år

< 70

4 år–5 år

< 84

5 år–6 år

< 98

6 år–7 år

< 110

7 år–8 år

< 124

8 år–9 år

< 136

9 år–10 år

< 148

> 10 år

< 114

Referensintervall för allergipaneler och atopiscreening (Phadiatop, Luftvägsallergener) förblir oförändrad, < 0,35 kU/L. Resultaten kommer att besvaras som hittills, positivt eller negativt.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Thamara Zafirova
Överläkare klinisk kemi
010-242 23 88

 

Referenser

1 Lilja G., Jansson C., Lans Å. Informationsbrev till laboratoriet. Uppsala : ThermoFisher Scientific, 20160204.

2. Johansson S.G.O., Yman L. In Vitro Assays for Immunoglobulin E. Clin Rev Allergy 1988;6(2):93-139

Uppdaterad: 2018-02-05
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik