Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-02-13 11.57

LabNytt – Lymfocytkvantifiering

Analyserna ToB- och B-celler försvinner från analyssortimentet den 20 februari 2018 och ersätts med befintlig metod ToBoNK.

Antal och procentuell andel av samtliga lymfocytpopulationer (T-hjälparceller, cytotoxiska T-celler, B-celler och NK-celler) kommer framöver därför alltid att anges vid lymfocytkvantifiering (ToBoNK) med flödescytometri.

Förändringen medför att markören CD20 inte längre kommer att användas vid kvantifiering av B-celler t ex vid monitorering av behandling med rituximab, i stället används markören CD19 vid kvantifiering av B-celler. CD19 är en robust B-cellsmarkör och komplettering med CD20 ger inget mervärde. Syftet med förändringen är att öka kvalitet och säkerhet. Förändringen leder inte till några ökade kostnader.

Se analys ToBoNK-celler i provtagningshandboken för mer information.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Anette Nilsson Bowers
Metodspecialist, flödescytometri

Sofia Nyström
Överläkare
Konsultläkare klinisk immunologi
010-1033299                                                   

Uppdaterad: 2018-02-13
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik