Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-04-11 13.00

RöntgenNytt - ny/ändring av beställning i ROS

Arkivering av undersökning utförd av annan enhet än röntgen från och med 16 april.

Ersätter de 3 nuvarande beställningar i ROS:

• Granskning av undersökning utförd på operation

• Registrering av undersökning utförd på operation

• Arkivering av undersökning

Detta gäller undersökningar som utförs på t.ex. operation eller akuten och där bilder skickas till PACS för arkivering. Radiologen granskar inte bildmaterialet automatiskt.

Samma beställning nu till alla tre enheterna i länet istället för olika. Förslaget har godkänts av ROS referensgrupp.

Kontaktpersoner

  • Mats Homelius, biträdande verskamhetschef röntgen, 224 18
  • Henriettae Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef röntgen, 352 27
Uppdaterad: 2018-04-11
Ulrika Larsson, Röntgen Resurs, Psykiatri rehab o diagnostik