Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-04-11 13.08

RöntgenNytt - Ny beställning i ROS fr.o.m. 16 april (ändring av nuvarande)

”Arkivering av undersökning utförd av annan enhet än röntgen”

Ersätter de 3 nuvarande beställningar i ROS:
• Granskning av undersökning utförd på operation
• Registrering av undersökning utförd på operation
• Arkivering av undersökning
Detta gäller undersökningar som utförs på t.ex. operation eller akuten och där bilder skickas till PACS för arkivering. Radiologen granskar inte bildmaterialet automatiskt.
Samma beställning nu till alla tre enheterna i länet istället för olika. Förslaget har godkänts av ROS referensgrupp.

Mats Homelius och Henriettae Ståhlbrandt
Biträdande verksamhetchefer

Uppdaterad: 2018-04-11
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik