Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-06-25 8.05

LabNytt - Planerad driftstörning vid kemilaboratoriet Jönköping

Måndag och tisdag 25-26 juni kommer installation av kemi-instrument att störa laboratoriets drift.

Detta kan medföra förlängda svarstider för rutinkemi-analyser som skickas från primärvården.

Ingen påverkan på svarstider för inneliggande patienter.

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Vera Hanson
Områdeschef, kemilaboratoriet
010-242 23 36

Inga Zelvyté
Medicinsk chef, överläkare, kemilaboratoriet
010-242 59 25

Uppdaterad: 2018-06-25
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik