Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2018-07-02 8.23

LabNytt - Förenklad rutin för sjukvården vid urinprovshantering för drogtest

Från den 2 juli 2018 behöver inte urinprover för drogtester i sjukvården plomberas med förseglingstejp.

Särskilda rekommendationer för rörhantering för drogtester vid körkortsärenden och arbetsliv fortsätter att gälla, se provtagningshandbok.

Kontakt

Laboratoriemedicin kundtjänst
010 -242 20 00

Uppdaterad: 2018-07-02
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik