Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
2019-01-14 8.13

Ny analys av P-3-Hydroxibutyrat (blodketoner) på kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov

Den 14 januari 2019 införs en analys av P-3-Hydroxibutyrat i blodet.

Indikationer för analys av P-3-Hydroxibutyrat i blodet.

  • monitorering av diabetisk ketoacidos
  • utredning och differentiell diagnostik av hypoglykemi, misstänkt alkoholintoxikation, en oförklarlig ökning av aniongap eller metabol acidos
  • utredning av misstänkt medfödd metabol sjukdom inom pediatrik
  • övervakning av kontrollerad 24-timmars fasta och behandling med ketogen kost

Referensvärde

< 0,3 mmol/L

Beställning

ROS (kategori: Allmän kemi) alternativt allmän remiss

Provtagning

Litiumheparin (3mL, mintgrön propp)

Analysfrekvens

Dygnet runt

Svarstid

Akut, inom 1 timme efter provets ankomst till laboratoriet

Pris

171 kronor

Kontakt

Laboratoriemedicins kundtjänst
010-242 20 00

Inga Zelvyté
Medicinskt ansvarigchef, kemilaboratoriet
010-242 59 25

 

Uppdaterad: 2019-01-14
Annika Enander Lantz, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik