Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-02-08 15.47

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Det är nog många som märkt att vi nu är inne i VABruari. Förutom förkylningar och influensa så ser vi även ett ökat antal streptokockinfektioner.

Streptokocker

Såväl nationellt som här i länet ser vi just nu ett ökat antal infektioner med grupp A-streptokocker (GAS). Det är bara de invasiva infektionerna (tex med växt i blododlingar) som vi har säkra siffror på, eftersom dessa är anmälningspliktiga, men det verkar även vara ovanligt många fall av halsfluss och scharlakansfeber ute i samhället. Säsongstoppen ses vanligen under mars-april, så antalet fall kan fortsätta att öka.

 

Antal fall av invasiva GAS i Sverige

 

Veckorapporter

 

 

Uppdaterad: 2018-02-08
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv