Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2018-03-23 13.37

Nyhetsbrev från Smittskydd vårdhygien

Nya behandlingsmöjligheter för hepatit C gör det angeläget att hitta alla som bär på smittan.

Hepatit C

Möjligheterna att behandla hepatit C har radikalt förändrats de senaste åren. Med moderna läkemedel kan vi nu bota nästan alla med åtta till tolv veckors tablettbehandling, som dessutom är så gott som biverkningsfri. Tack vare att priset per behandling pressats ner från 1,2 miljoner till ca 70 000 kr, rekommenderas nu behandling till alla med hepatit C. Det är därför mer angeläget än någonsin att hitta alla patienter som bär på hepatit C. Det handlar både om att återknyta kontakten med dem som av någon anledning slutat gå på kontroller på infektionsklinken och om att hitta de uppskattningsvis 150-200 personer i vårt län som bär på hepatit C utan att veta om det.

  • Om du träffar en patient med känd hepatit C – kontrollera att denne har kontakt med infektionsklinken.

  • Screena generöst för hepatit C, tex hos individer som någon gång utsatt sig för smittsrisk (tex iv missbruk) eller vid oklart förhöjda leverprover.

Veckorapporter

Årets influensasäsong har ju hittills dominerats av influensa B, men nu mot slutet av säsongen ökar istället influensa A. Detta är precis tvärt emot hur det brukar vara och det är därför inte helt enkelt att förutsäga den fortsatta utvecklingen. På nationell nivå är det dock ingen tvekan om att antalet influensafall nu minskar.

 

 

Antal laboratorieverifierade influensafall i Sverige

 

 

Uppdaterad: 2018-04-16
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv