Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-01-31 8.06

Byt ut Alvedon 665 mg!

EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att försäljningstillståndet för paracetamoltabletter med modifierad frisättning (Alvedon 665mg) dras tillbaka. Läkemedelsverket beslut kring rekommendationen väntas inom en månad, och ett indraget försäljningstillstånd beräknas till april 2018.

Sammanfattning

Läkemedelskommittén rekommenderar att förskrivaren ersätter Alvedon 665 mg med Alvedon 500 mg eller 1 g. I samband med byte uppmanas till aktiv utvärdering av patienter med kontinuerlig smärtbehandling med paracetamol.

Vad kan vi göra redan nu?

  • Skriv inga nya recept på Alvedon 665 mg
  • Överväg om behovet av regelbunden medicinering med paracetamol kvarstår eller inte. Om ja, byt till vanliga tabletter. Undvik om möjligt dosering x4/dygn. Om nej, hänvisa till receptfria alternativ.
  • Dospatienter med Alvedon 665 mg förpackad i dospåse är särskilt utsatta då Alvedon 665 mg kommer att sluta dosförpackas i direkt anslutning till försäljningsstoppet. Byte till annan beredningsform bör påbörjas omgående.

Vilket stöd planeras?

  • Dospatienter: Vi har möjlighet, om så önskas, att skicka en lista med personuppgifter på dospatienter som har dosförpackad Alvedon 665mg till den enhet där patienten är listad.
  • Mallar i Cosmic: För alternativ behandling finns mallar klara. För de opererande enheterna finns t ex ”Alvedon 1 g tabl; 1x4i3d; 1x3-4i4v”. För övriga som har Alvedon 665 mg 2x3 tillsvidare rekommenderas mallen ”Alvedon 500 mg tabl; 2x3-4 tillsvidare”. Den ger utdelningstillfällen (för slutenvården) kl.8+kl.14+kl.22, samt ger möjlighet att lägga till 2 extra tabletter varje dygn vid valfritt tillfälle.

Bakgrund

Orsaken till indragningen är att de strategier som idag finns för behandling av paracetamolförgiftning inte med säkerhet är effektiva vid överdosering av paracetamol med modifierad frisättning. EU-kommissionen förväntas inom kort utfärda ett slutgiltigt, bindande beslut, kring indragning som gäller i hela EU.

Det finns idag ingen ytterligare information om hur indragningen ska genomföras. Mest sannolikt upphör marknadsföringstillståndet en specifik dag, och då förbjuds apoteken att sälja det de eventuellt har kvar i lager.

I Jönköpings län utgör Alvedon 665 mg cirka 65 % av den totala försäljningen av paracetamol. Detta gör oss till ett av de landsting som får ett stort omställningsarbete (spannet i Sverige är från 17-71 % av sålda dygnsdoser).

Mera information

PRAC bekräftar: Alvedon 665 bör dras tillbaka från marknaden (Läkemedelsverket)

Uppdaterad: 2018-01-31
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion