Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-02-09 16.23

Freestyle libre kan förskrivas till vissa patienter med Typ2 diabetes

NT-rådet, SKL:s nätverk för Nya Terapier har godkänt och förhandlat om pris för Freestyle libre för alla landsting och regioner i Sverige.

Tekniken innebär att patienter med diabetes kan mäta sitt blodsocker utan att ta blodprov i fingret, man använder istället en sensor på överarmen som kan scannas med en avläsare. Freestyle libre har använts några år hos patienter med typ1 diabetes.

Nu rekommenderar NT-rådet att Freestyle libre kan användas även till vissa patienter med Typ2 diabetes:

  • patienter med Typ2 diabetes som har långverkande- och måltidsinsulin och trots flera blodsockermätningar dagligen inte uppnår HbA1c<70
  • patienter med insulinbehandling som haft allvarlig hypoglykemi
  • i övrigt avråds från förskrivning av freestyle libre till patienter med Typ2 diabetes

I Region Jönköpings län kommer det hållas utbildning för diabetessköterskor under våren. Därefter kommer förskrivning vara möjlig i primärvården. Kostnaden för Freestyle libre kommer debiteras respektive förskrivares enhet.

 

FAKTA Endokrinologi

Läkemedelskommittén

Uppdaterad: 2018-02-12
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion