Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-03-28 11.04

Synonymlistan ersätts

Utbytbarhetslista läkemedel - Region Jönköpings läns komplettering till Läkemedelsverkets lista” ersätter Synonymlistan.

Synonymlistan för läkemedel ersätts från och med april 2018 av  ”Utbytbarhetslista läkemedel - Region Jönköpings läns komplettering till Läkemedelsverkets lista”.

Utbytbarhetsinformation på www.fass.se används nu i första hand vid hantering av synonymer av läkemedel på regionens vårdenheter. Samma utbytbarhetsinformation finns på www.lakemedelsverket.se under rubriken Förskrivning.

Region Jönköpings läns utbytbarhetslista innehåller nu endast läkemedel som inte finns med på Läkemedelsverkets lista, men som av regionens kliniska apotekare bedömts vara utbytbara på regionens vårdenheter. Listan uppdateras årligen och godkänns av Läkemedelskommittén.  

Verksamhetschefer bestämmer och godkänner om Regionens utbytbarhetslista ska tillämpas på enheten. Om listan tillämpas på enheten ska det finnas beskrivet i lokal rutin för ordination och hantering av läkemedel.

 

Mera information

Utbytbarhetslista läkemedel - Region Jönköpings läns komplettering till Läkemedelsverkets lista

Utbytbarhetslista läkemedel - information på Region Plus

Listan finns som tidigare även i SVEPA.

Uppdaterad: 2018-03-28
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion