Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-04-10 11.12

Kvalitetsgranskning ordination och hantering av läkemedel

Läkemedelshantering är ett högriskområde. Ett nytt arbetssätt kring extern kvalitetsgranskning infördes 2015 och innebär att granskningen genomförs i form av ett webformulär med återkoppling från apotekare.

Även 2018 kommer kvalitetsgranskningen genomföras på detta sätt.
Mail innehållande länkar till webformulär skickades till verksamhetschefer och funktionsbrevlådor inom sluten vård, öppen vård samt primärvård under v.14.

Vid frågor kring extern kvalitetsgranskning i Region Jönköpings län, kontakta apotekare Anna Adamsson.

Uppdaterad: 2018-04-10
Anna Adamsson, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service