Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-07-12 13.53

Pregabalin narkotikaklassas

Regeringen beslutat att substansen pregabalin från och med den 24 juli 2018 klassas som narkotika.

  • Särskild receptblankett ska användas av förskrivare fr.o.m. 24 juli 2018 för läkemedel som innehåller pregabalin. Recept utfärdade på vanliga receptblanketten före den 24 juli 2018 kan fortsatt expedieras under sin giltighetstid.
  • För verksamheter som hanterar pregabalin till patienter som är ordinerade det så ska så kallade narkotikaanteckningar föras vid in- och utförsel från förråd. Läkemedel med pregabalin ska förvaras och hanteras så att risken för olovlig hantering minimeras.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida, Nyheter - Pregabalin narkotikaklassas.

 

Uppdaterad: 2018-07-12
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service