Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-10-17 14.31

Restnotering tablett paracetamol 1 gram

Just nu har vi en rest-situation på paracetamol tabletter 1 gram. Undvik nyförskrivning, välj istället tablett 500 mg

För att underlätta för patienter och vårdpersonal under gällande restnotering av tabletter innehållande paracetamol 1gram gör Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län följande rekommendation till de lokala apoteken inom Region Jönköpings län:

Recept på tablett Alvedon forte/Panodil forte/Paracetamol 1 gram förskrivet av vårdgivare verksamma inom Region Jönköpings län får under aktuell period för restnotering av tabletter innehållande paracetamol 1 gram bytas av apotekets farmacevter till generika i styrkan 500mg med motsvarande dosering utan kontakt med ansvarig förskrivare.

Rekommendationen är förankrad i Fakta Smärta och gäller om patienten inte har läkemedel hemma så att man klarar sig till restsituationen är löst. Byte görs till lämplig förpackning och apotekets farmacevt ansvarar för att informera patienten om bytet av styrka, muntligt samt genom att justera informationen på etiketten som sätts på förpackningen.

Förhoppningsvis finns paracetamol på 1 gram på apoteken igen i början av november 2018.

Uppdaterad: 2018-10-17
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service