Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-10-29 14.38

Restnotering spray med nitroglycerin

Nu har vi en rest-situation på spray nitroglycerin. Rekommendation om byte till tabletter är utskickat till öppenvårdsapotek i länet.

För att underlätta för patienter och vårdpersonal under gällande restnotering av nitroglycerin spray gör Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län följande rekommendation till de lokala apoteken inom Region Jönköpings län:

Recept på spray Glytrin/ Nitrolingual förskrivet på giltigt elektroniskt recept av vårdgivare verksamma inom Region Jönköpings län får bytas av apotekets farmacevter till max 30 stycken resoribletter Nitroglycerin 0,5 mg med samma dosering som patienten haft på sitt recept för spray Glytrin/ Nitrolingual utan kontakt med ansvarig förskrivare.

Rekommendationen är förankrad i Fakta Kardiologi och gäller om patienten inte har läkemedel hemma så att man klarar sig till restsituationen är löst. Apotekets farmacevter ansvarar för att informera patienten/ kunden om bytet av av beredningsform. Om bedömning görs att patienten inte klarar bytet av beredningsform ska farmacevten hänvisa till läkare (licensalternativ kan komma att finns). Vid upprepat behov/behov av mer än 30 resoribletter hänvisas till läkare. Nitroglycerin innehållande resoribletter kommer avregistreras under nästa år så större nyförskrivning av dessa rekommenderas inte.

Viss leverans av sprayer har skett under denna vecka men restsituationen är beräknad fram till december 2018 men kan också komma att förlängas.

Uppdaterad: 2018-11-08
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service