Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-11-16 11.33

Restnotering - Stesolid Novum injektionsvätska 5 mg/ml

Stesolid Novum injektionsvätska är restat till slutet av december 2018

Även parallellimporterna är restnoterade och för dessa finns inga leveransbesked.

Läkemedelskommittén uppmanar till att använda Stesolid Novum injektion restriktivt och endast i situationer där det saknas alternativa preparat. I de fall det är möjligt ska peroral behandling övervägas.

I de fall Stesolid Novum injektion används som lugnande, kommer flera kliniker gå över till att använda Midazolam injektion under restperioden.

Vid behandling av epileptiska kramper kan Lorazepam injektion 4mg/ml vara ett alternativ. Lorazepam är ett licensläkemedel och idag har endast två kliniker på Länssjukhuset Ryhov licens för denna.

Licens finns även att söka på Diazepam injektion.

Kontakta Sjukhusapoteket på 23480 om ni önskar söka licens.

Uppdaterad: 2018-11-16
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service