Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2019-01-29 14.19

Flunitrazepam utgår

Tablett innehållande flunitrazepam (långverkande bensodiazepin) utgår (gäller både 0,5 mg och 1 mg). Det finns inga andra inregistrerade läkemedel med samma substans.

Enligt FAS UT bör Flunitrazepam trappas ut för att minska risken för utsättningsbesvär. Trappa ut långsamt, max 0,5 mg per vecka. Tabletten 1 mg är delbar. Dosleverantörer delar inte narkotiska läkemedel i halvor. Ett alternativ för patienter med dosdipenserade läkemedel är att trappa ut läkemedlet genom att ge det varannan dag. Alternativa preparat enligt FAS UT är zopiklon (nu restnoterad), propiomazin eller oxazepam.  

Den förpackning som tillhandahålls för maskinell dosdispensering beräknas finnas kvar en tid framöver. Men undvik nyinsättning för patienter med maskinell dosdispensering, eftersom denna förpackning sannolikt också kommer att utgå.

Förankring med FAKTA geriatrik pågår. Informationen uppdateras vid behov.  

Uppdaterad: 2019-01-29
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service