Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2018-01-31 11.14

Utvecklingskraft utökas

I år kommer Region Jönköpings läns vårdcentraler presentera sina förbättringsarbeten under Utvecklingskraft, 30-31 maj.

Bild från Maureen Bisognanos föreläsning på Utvecklingskraft 2015
Föreläsning från Utvecklingskraft

Tidigare har primärvården haft en egen konferens, Utvecklingskraft Primärvården, men från och med i år kommer alla Utvecklingskrafts besökare ha möjlighet att ta del av deras arbeten.

Alla regionens vårdcentraler arbetar ständigt med förbättringsarbete för att ge länets invånare en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet.

De senaste åren har vårdcentralernas förbättringsarbeten presenterats under Utvecklingskraft Primärvård, nu kommer arbetena istället att presenteras under Utvecklingskraft på Elmia.

Tanken att presentera vårdcentralernas förbättringsarbeten i samband med Utvecklingskraft är att de ska ges större utrymme och synas mer, då primärvården är en stor del av Region Jönköpings län. Det kommer leda till ett större erfarenhetsutbyte och lärande för alla deltagare på Utvecklingskraft 2018.

Ny deadline för muntlig presentation

  • Deadlinen för att skicka in abstract för muntlig presentation är senarelagd till 16 februari 2018. Deadline för övriga format är 30 april 2018.
Uppdaterad: 2018-01-31
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion