Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2018-04-16 12.04

Ingibjörgs tankar om Utvecklingskraft

Ingibjörg Jonsdottir är professor och verksamhetschef för Institutet för Stressmedicin. Vad förväntar hon sig av Utvecklingskraft och vad kommer hon bidra med?

Ingibjörg Jonsdottir - föreläsare på Utvecklingskraft 2018
Ingibjörg Jonsdottir

Kan du ge oss en liten inblick vad ditt seminarie kommer handla om?
- Ett nytt perspektiv att se på saker och ting när det gäller arbetsmiljöarbetet. Jag hoppas att de som lyssnar skall få med sig ett nytt tankesätt hur vi löser dagens utmaningar när det gäller psykosociala arbetsmiljön. Att enbart rusta individer att hantera stress kommer inte att hålla i längden och seminariet kommer att handlar om en perspektivförflyttning.

Hur får du kraft att utvecklas och utveckla andra i arbetet?
- Hela mitt arbetsliv har jag haft med mig naturkrafterna från Island där jag är född och uppväxt. Jag brinner för att människor ska må bra på jobbet, det är lätt att utvecklas och utveckla andra när man brinner för saker. Livet är nu och det är ingen idé att vänta på att göra saker senare.

Vad är dina förväntningar på Utvecklingskraft 2018?
 - Det skall bli roligt att lyssna in tankar och idéer från andra aktörer än de som jag är van att arbeta med främst inom Västra Götalandsregionen. Jag hoppas att jag kan bidra till ny kunskap som i sin tur kan leda till förändring och öka lusten att förändra och förbättra dagens arbetsmiljö.

Uppdaterad: 2018-04-16
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion