Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-01-23 9.42

Stipendier till de bästa studenterna

Tillsammans med länets kommuner delar Region Jönköpings län varje år ut stipendier till Hälsohögskolans avgående studenter.

Jenny Rålund, Sofie Davidsson, Charlotte Elstad Arenkvist och Alexander Alterot vann stipendier i samband med Hälsohögskolans akademiska avslutning den 19 januari 2018. Fotograf: Lisa Andersson
Jenny Rålund, Sofie Davidsson, Charlotte Elstad Arenkvist och Alexander Alterot vann stipendier i samband med Hälsohögskolans akademiska avslutning den 19 januari 2018. Fotograf: Lisa Andersson

Traditionsenligt fanns representanter från kommuner och region på plats vid Hälsohögskolans akademiska avslutning den 19 januari för att dela ut stipendier till bästa student och för bästa uppsats. Det är studenter som nu tar sin examen som premieras.

Stipendiater 2018

Bästa student 2018 är Jenny Rålund, avgående student på sjuksköterskeprogrammet.

Stipendium för bästa uppsats i omvårdnad delades ut till Sofie Davidsson och Charlotte Elstad Arenkvist för uppsatsen ”Multisjuka äldre personers erfarenheter av läkemedelsbehandling”.

Bästa uppsats i socialt arbete är Alexander Alterots och Mattias Toivainens ”Alkoholbruk hos ungdomar i årskurs 8 och 9 - påverkan genom influenser från föräldrar och vänner”.

Regionen och kommunerna vill stimulera forskning och utveckling

Region Jönköpings län vill stimulera studier, forskning och utvecklingsarbete av olika slag inom området hälsa och vård och hoppas att stipendierna ska inspirera till fortsatt arbete inom hälso- och sjukvården, med fördel i vår egen region.

Sedan flera år delar kommunerna gemensamt ut stipendier för bästa uppsats i ett antal olika ämnen. Det är en del i arbetet att utveckla en evidensbaserad praktik; att uppmuntra studenter att studera aktuella frågeställningar i praktiken och att intressera sig för det kommunala yrkesfältet.

I samband med avslutningen delades kommunernas stipendier ut av Andreas Sturesson, ordförande i primärkommunalt samverkansorgan i länet. Regionens stipendium för bästa student delades ut av Hans Rocén, ordförande i regionfullmäktige.

Text: Lisa Andersson

Uppdaterad: 2018-01-23
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion