Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-01-25 9.53

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning.Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår.

Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning, visar en klinisk prövning på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, som jämfört med kortisonkräm med den mjukgörande kräm som tidigare använts.
Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning, visar en klinisk prövning på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, som jämfört med kortisonkräm med den mjukgörande kräm som tidigare använts.

En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

– Helt klart ger kortisonkräm bäst effekt, och vi har nu gått över till att erbjuda patienterna den, säger Marianne Maroti, överläkare och specialist på hudsjukdomar.

Hon har tillsammans med Eva Ulff, onkologisjuksköterska och verksamhetsutvecklare, genomfört en klinisk prövning för att se om kortisonkräm ger bättre effekt än den mjukgörande kräm som tidigare använts.

Dubbel blindtest av krämer

I en första studie har cirka 100 patienter, strålbehandlade för bröstcancer, undersökts i dubbel blindtest, där varken patient eller behandlare vetat vilken av krämerna som patienten fått. En andra studie på 200 patienter har tittat närmare på om effekterna av de olika krämerna påverkas av vilken hudtyp patienten har.

– Här såg vi dock ingen skillnad, konstaterar Eva Ulff.

Bakgrunden till studien är att det finns en viss rädsla för kortison inom hälso- och sjukvården, och osäkerhet kring dess effekt på kort och lång sikt.

– Den som smörjer sig med kortisonkräm under lång tid riskerar att få en skör och tunn hud. Men den uppföljning vi har gjort efter fem år av den första patientgruppen, cirka 60 personer, visar att den sex veckor långa behandlingen med kortisonkräm i samband med strålbehandlingen inte leder till någon bestående förtunning av huden, säger Marianne Maroti.

Under den andra studien ändrade strålenheten på onkologkliniken behandlingen från 25 till 16 stråltillfällen – med aningen högre stråldos.

Färre men högre stråldoser minskade besvären

– Det visade sig att de med 16 strålningar fick mindre hudbesvär. Så de patienter som nu får strålbehandling och behandlar med kortisonkräm får väldigt lite hudproblem, säger Marianne Maroti.

Vissa patienter drabbas dock av sena reaktioner i form av nybildning av blodkärl. Det yttrar sig som röda partier i huden som inte försvinner.

Därför ska nu Eva Ulff och Marianne Maroti följa upp de 200 patienterna och se om det finns samband mellan tidiga och sena reaktioner och om kortisonkräm kan dämpa den inflammation i huden som de tror kan göra att de sena reaktionerna uppstår.

Läs mer: Klinisk studie: Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

Text: Mikael Bergström

Uppdaterad: 2018-01-23
Camilla Andersson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion