Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-01-29 10.04

Utbildningen av specialistläkare viktig för kompetensförsörjningen

Drygt 300 läkare får sin specialistutbildning i Region Jönköpings län. En viktig verksamhet för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utbildningen håller rätt kvalitet är ett ansvar för den gemensamma studierektorsorganisationen vid Futurum som skapades 2015.

Studierektor Dorte Kjeldmand (längst till vänster) har regelbundna reflektionsträffar med bland andra ST-läkarna Marina Nylin, Tranås vårdcentral, Helena Helde, Vetlanda vårdcentral, Ghofran Ismail Mohammed, Eksjö vårdcentral, Therése Wetterlöv, Eksjö vår
Studierektor Dorte Kjeldmand (längst till vänster) har regelbundna reflektionsträffar med bland andra ST-läkarna Marina Nylin, Tranås vårdcentral, Helena Helde, Vetlanda vårdcentral, Ghofran Ismail Mohammed, Eksjö vårdcentral, Therése Wetterlöv, Eksjö vår

– Tidigare hade vi två eller tre studierektorer på varje sjukhus, fyra stycken i primärvården och några på vissa kliniker. Utifrån nya organisation för sjukhusen valde vi att formalisera ansvaret och samla ihop resurserna i en gemensam organisation. Vi har tagit några tydliga steg som blivit väldigt bra, säger Raymond Lenrick, överläkare och ledare för studierektorsorganisationen för ST vid Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

De tiotalet studierektorerna blev drygt 20 och ämnesspecifika inom varje specialitet.

Gemensam organisation ger mer styrka

– Vi samlas regelbundet och lär av och med varandra, och tar gemensamma beslut kring kurser för ST, enkäter, och en mängd andra aktiviteter som stärker både lärandet som ST-läkare och Region Jönköpings län. Vi vill jobba tillsammans med verksamheterna för att skapa Sveriges bästa ST-utbildning. Ambitionen är att ha en riktigt bra och omtalad ST. Det ger specialister med hög kompetens och underlättar rekryteringen av AT-läkare om de ser att ST-utbildningen också är bra, säger Raymond Lenrick.

Han lyfter också fram handledarnas viktiga roll i utbildningen.

– De gör ett arbete som behöver uppmärksammas och värderas betydligt mer. Den goda handledningen är i många stycken avgörande för att det blir en bra utveckling under specialisttjänstgöringen, säger Raymond Lenrick.

ST-utbildningen är en balansgång mellan just utbildning och produktion. Att denna hålls är en av många uppgifter för studierektorerna.

– Det är viktigt att få upp dessa frågor så att det inte bara är produktionen som styr ST-läkaren, säger Anders Jonsson, överläkare på urologkliniken och studierektor.

”Vi blir garant för utbildningsmomentet”

– Det behövs en organisation som bevakar att utbildningsmomentet hela tiden finns med. Vi blir en garant för det, säger Christina Edekling, överläkare i psykiatri och studierektor.

Våren 2019 blir Jönköping en av fyra studieorter från termin sex för läkarprogrammet vid Linköpings universitet. En satsning som studierektorsorganisationen förstås välkomnar. Många ST-läkare lär också bli handledare för de nya läkarstudenterna.

– Vi har ett lokalt perspektiv på det utbildningsuppdrag som är fundamentalt för sjukvården.  När en ny ST-läkartjänst tillsätts är det för att verksamhetschefen ser en potential i individen och att behovet och ekonomin finns. De två viktiga frågorna för att minska antalet hyrläkare är dels att få nuvarande doktorer att stanna, och där behöver vi fundera igenom vad som behöver göras, och dels att utbilda nya läkare, säger Bengt Asking, överläkare i kirurgi och studierektor.

Yrkesrollen diskuteras i reflektionsgrupper

ST-läkarna har handledning under hela utbildningstiden på minst 60 månader, och regelbundna träffar med sin studierektor.

Dorte Kjeldmand, distriktsläkare i Eksjö och studierektor för ST-läkarna i allmänmedicin på Höglandet, har regelbundna reflektionsgrupper.

Att alla ger av sina åsikter och sin erfarenhet, ger kunskap, stöd och uppbackning till varandra, är några saker som ST-läkarna i allmänmedicin lyfter fram.

– Reflektionsgrupperna är otroligt roligt. Kontakten med de unga doktorerna är väldigt trevlig. Jag ställer mina egna erfarenheter till förfogande i arbetet med att forma dem till specialister i allmänmedicin. Det handlar även om att lära sig att sätta gränser, hålla över tiden. Allmänmedicin är den roligaste specialiteten, men också den svåraste, med allt ifrån en banal förkylning till de svåraste sjukdomar, säger Dorte Kjeldmand.

Läs mer:

Gemensam studierektorsorganisation arbetar för Sveriges bästa specialisttjänstgöring (ST)

Utbildningen av specialistläkare viktig för kompetensförsörjningen

ST-läkare i allmänmedicin reflekterar över sin yrkesroll
 

Text: Mikael Bergström

Uppdaterad: 2018-01-23
Camilla Andersson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion