Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-02-08 10.19

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande under utbildningen

I den kliniska vardagen i sjukvården arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team. Men teamarbetet ska börja redan under utbildningen. Det sker bland annat genom gemensamma utbildningsmoment för vissa yrken, handledning i par för sjuksköterskor och planering för en studentledd vårdmottagning från 2021.

Karin Thörne, övergripande studierektor för Region Jönköpings läns verksamhet med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, Felicia Järhult-Gabrielsson, Institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan och Berith Hedberg, pedagogiskt ansvarig på Hälsohögskolan, se
Karin Thörne, övergripande studierektor för Region Jönköpings läns verksamhet med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, Felicia Järhult-Gabrielsson, Institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan och Berith Hedberg, pedagogiskt ansvarig på Hälsohögskolan, se

– Vi behöver minska stuprören och öka samverkan mellan utbildningsprogrammen. Det är utmanande att tänka nytt, säger Berit Hedberg, pedagogiskt ansvarig på Hälsohögskolan, och Felicia Järhult-Gabrielsson, Institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan.

I samband med Futurums årliga seminarium beskrev de den satsning som Hälsohögskolan gör från hösten 2018 på interprofessionellt lärande, IPL.

I ett första steg ska blivande sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer och ortopedingenjörer ha vissa utbildningsmoment gemensamt.

Detta är en satsning som välkomnas av Karin Thörne, övergripande studierektor för Region Jönköpings läns verksamhet med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som alla studenter får.

”Kan lära gemensamt”

  – Det professionsspecifika lärandet är grunden, men interprofessionellt lärande handlar om att  samarbeta utifrån olika perspektiv, att kunna arbeta i team, för vi är ömsesidigt beroende av varandra. Det finns ett antal kunskapsområden där man kan lära gemensamt, säger hon.

Det interprofessionella lärandet fortsätter när det är dags för studenterna att göra sin VFU, verksamhetsförlagda utbildning, inom Region Jönköpings läns verksamheter.

– Vi skapar interprofessionella utbildningsprocesser genom att VFU-ansvariga på kliniker bildar grupper, för att få syn på varandras uppdrag och kunna lyfta gemensamma frågor till klinikledningen. Ett sådant arbetssätt har bland annat utvecklats på kvinnokliniken i Jönköping, berättar Karin Thörne.

Peer-learning växer

I VFU-placeringen kommer också modellen peer-learning allt mer, där två studenter arbetar tillsammans med en gemensam handledare. För sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan breddinförs det våren 2018 för all VFU.

– Det blir ett lärande till, när två studenter gör saker tillsammans. Först utför de momentet, sedan observerar de varandra och sedan reflekterar de över det. Men det är viktigt att det blir individuell bedömning av studenterna, säger Susanne Knutsson, docent i Vårdvetenskap på Hälsohögskolan, som utvecklat en teoretisk grund för peer-learning tillsammans med Maria Koldestam, professionsansvarig på Futurum för sjuksköterskestudenternas VFU i Region Jönköpings län

Modellen med peer-learning sprider sig nu. Bland annat är utbildningarna av undersköterskor och arbetsterapeuter intresserade.

Studentledd mottagning planeras

Att läkarprogrammet vid Linköpings universitet startar studieort Jönköping från 2019 driver också på det interprofessionella lärandet. Det gör att Region Jönköpings län planerar att starta en studentledd mottagning, KUA (klinisk utbildningsavdelning) i Råslätt utanför Jönköping 2021.

– I denna satsning kommer studenter från flera utbildningar på olika lärosäten att samverka, vilket kommer att gynna både deras lärande och sjukvården i stort, säger Karin Thörne.

Läs mer:

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande i utbildningen

Peer-learning införs för hela sjuksköterskeprogrammet

Text: Mikael Bergström

Uppdaterad: 2018-01-23
Camilla Andersson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion