Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-01-24 8.47

Staffan Hägg blir ny verksamhetschef för Futurum

Staffan Hägg tillträder 1 mars 2018 som ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård, efter Boel Andersson Gäre.

Staffan Hägg, forskningsledare på Futurum, blir från 1 mars 2018 ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.
Staffan Hägg, forskningsledare på Futurum, blir från 1 mars 2018 ny verksamhetschef för Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård.

– Det känns jättekul. Jag har jobbat ett antal år här, och känner vår fina verksamhet väl, en verksamhet som är viktig för hela sjukvårdssystemet.

Staffan Hägg är läkare och professor i klinisk farmakologi och har under många år forskat om läkemedelssäkerhet och klinisk psykofarmakologi. 2013 började han på Futurum som forskningsledare.

”Skapa bra förutsättningar”

– Min roll har varit att se till att det finns bra förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning. Region Jönköpings län har gjort en långsiktig satsning som har varit väldigt framgångrik och viktig –för att skapa en bättre hälso- och sjukvård och för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

I Region Jönköpings län finns det idag cirka 125 disputerade medarbetare, ett resultat av det stöd som Futurum kan ge, bland annat i form av forskarmånader och forskningsstöd.

Det senaste året har Staffan Hägg också varit lokal projektledare inför starten i januari 2019 för studieort Jönköping för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Förbereder för läkarutbildning

Han tillträder som verksamhetschef i en tid när Futurum på olika sätt förbereder sig för den kommande läkarutbildningen och universitetssjukvården. Till Futurum hör också en enhet för kliniska prövningar som utvecklats väl de senaste åren, de olika sjukhusbiblioteken samt den studierektorsorgansation som på senare år utvecklats för att möta behoven av specialistutbildning av läkare. Vidare har Futurum en samordnande roll för den verksamhetsförlagda undervisningen för ett stort antal vårdprofessionsutbildningar och forskningsverksamheten i regionen.

– Jag har varit inne i många av de här frågorna, men blir nu ytterst ansvarig och får nu ännu bredare uppgifter, säger Staffan Hägg.

”Får god kontinuitet”

Han tar över som verksamhetschef efter Boel Andersson Gäre.

– Det känns väldigt roligt att Staffan vill ta sig an uppdraget. Han är en trevlig, omtyckt och kompetent person som vi känner väl och har stort förtroende för. Vi har många spännande uppgifter framför oss på Futurum och då känns det värdefullt med kontinuitet, vilket uppskattas av medarbetarna. Jag kommer att vara kvar som ett stöd i utvecklingsfrågor, doktorandhandledning, samverkan med Jönköping University, med mera, säger Boel Andersson Gäre.

Regiondirektör Agneta Jansmyr är mycket nöjd över tillsättningen:

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Staffan och är övertygad om att vi även i fortsättningen kommer att se en mycket positiv utveckling inom Futurums områden forskning, utbildning och bibliotek.

Staffan Hägg kommer ursprungligen från Jönköping, och bor sedan ett tiotal år i Falköping. Fritiden ägnas främst till familjen med hustru, tre barn, hund och katt.

– Det blir lite segling på sommaren vid stugan på Tjörn, men i övrigt mycket engagemang i barnens aktiviteter, säger han.

Text: Mikael Bergström

Uppdaterad: 2018-01-24
Camilla Andersson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion