Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-02-05 8.32

Jan-Erik Karlsson ny projektledare för införandet av läkarprogrammet

Jan-Erik Karlsson efterträder Staffan Hägg som projektledare för införandet av läkarprogrammet vid Linköpings Universitet - studieort Jönköping.

Jan-Erik Karlsson, ny projektledare för Läkarprogrammet vid Linköpings Universitet - studieort Jönköping
Jan-Erik Karlsson, ny projektledare för Läkarprogrammet vid Linköpings Universitet - studieort Jönköping

Jan-Erik Karlsson, docent och överläkare vid medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har tagit över rollen som projektledare för det nya läkarprogrammet. Han har både som tidigare professionsansvarig för VFU och stadigkoordinator för den kliniska delen av läkarprogrammet vid Linköpings Universitet stor erfarenhet av lärande- och planeringsfrågor och har varit aktiv i uppbyggnadsskedet av den nya läkarutbildningen. Jan-Eric Karlsson kommer också fortsättningsvis att arbeta kliniskt som kardiolog.

Staffan Hägg, professor vid Linköpings Universitet, som tidigare hade uppdraget som projektledare kommer från den första mars 2018 att ta över chefskapet för Futurum - akademin för hälsa och vård.

Jönköping ny studieort för läkarprogrammet vid Linköpings Universitet

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet blir från 2019 en decentraliserad utbildning där Jönköping är en av 3 nya studieorter. Studenterna genomför de 5 första terminerna gemensamt i Linköping och delas från termin 6 upp mellan studieorterna. Fullt utbyggt kommer cirka 150 läkarstudenter att ha Jönköping som studieort.

Helt nya lokaler intill sjukhuset

Arbetet med förberedelserna pågår för fullt och om ganska precis ett år, i januari 2019, kommer de nya läkarstudenterna till Jönköping. De kommer att ha sina lokaler på Länssjukhuset Ryhov och från början av 2020 får de flytta in i en helt nybyggd huskropp tillhörande sjukhusets huvudbyggnad.

Uppdaterad: 2018-02-05
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion