Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta
2018-05-25 12.01

Reviderat Faktadokument Hematuri samt urinblåse- och urinvägscancer, SVF

Faktagruppen Urologi har reviderat Faktadokumentet utifrån nyligen uppdaterade riktlinjer kring SVF.

Nytt är bl.a. att inklusionsåldern höjts från 40 till 50 år och att även makroskopisk hematuri hos patienter med UVI ska inkluderas i SVF-förloppet.
Hematuri samt urinblåse- och urinvägscancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv