Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen

2019-01-28 8.26

Till alla som förskriver diabeteshjälpmedel

Vi har sammanställt en information med viktiga nyheter inom diabetesområdet.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-04-08
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service