Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2019-04-23 8.16

LabNytt - Driftstörning för allmänkemi-analyser i Jönköping

På grund av planerad service vid kemilaboratoriet, Ryhov den 23 och 24 april kommer provsvar på allmänkemi-analyser att bli fördröjda.
Läs mer

2019-04-11 12.14

LabNytt - Införande av nytt blodgasinstrument, ABL 90 Flex Plus, för att bedöma patientens respiratoriska och metabola tillstånd

Från och med 10 april påbörjar laboratoriemedicin en regionövergripande stegvis process med byte av befintligt instrument GEM 4000 mot ABL 90 FLEX PLUS för framförallt blodgasanalyser.
Läs mer

2019-04-08 9.03

LabNytt - Ny beställning för påvisning av Herpes simplex (HSV) och Varicella zoster virus (VZV) DNA

Från och med 9 april 2019 kommer endast gemensam PCR-analys av Herpes simplex (HSV) och Varicella zoster virus (VZV) DNA att kunna beställas.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-04-23
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik