Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Aktuellt från diagnostik

2019-02-04 10.26

LabNytt - Nytt arbetssätt vid diagnostik av kronisk myeloisk leukemi (KML) i Region Jönköpings län

Vi har tidigare rekommenderat att först beställa kvalitativ RT-PCR för att undersöka om p210/major BCR-ABL-1 fusionen (b2a2 och b3a2) förekommer. Prov för kvalitativ-RT-PCR skickades till Skånes Universitetssjukhus för analys. Vid frånvaro av p210/major BCR-ABL1-fusion utfördes komplettering för p190/minor-(e1a2).
Läs mer

2019-01-29 15.42

LabNytt - Kombinerat snabbtest för Legionella- och pneumokockantigen i urin

Från och med 5 februari 2019 utgår singeltest för Legionella- respektive pneumokockantigen i urin och ersätts med kombinerat snabbtest där båda bakteriearterna ingår.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-02-06
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik