Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktuellt från Futurum

2018-12-19 14.45

Etikprövningsnämnden inför ett elektroniskt ansökningsförfarande

Från och med 1 januari 2019 görs ansökan om etikprövning i ärendehanteringssystemet Prisma. Samtidigt tas verksamheten över av den nya Etikprövningsmyndigheten och de regionala etikprövningsnämnderna upphör.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-01-15
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion