Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Aktuellt från Futurum

2018-12-19 14.45

Etikprövningsnämnden inför ett elektroniskt ansökningsförfarande

Från och med 1 januari 2019 görs ansökan om etikprövning i ärendehanteringssystemet Prisma. Samtidigt tas verksamheten över av den nya Etikprövningsmyndigheten och de regionala etikprövningsnämnderna upphör.
Läs mer

2018-11-30 11.57

Nominera pristagare eller anmäl eget vetenskapligt arbete

Futurums forskningsråd delar ut pris för att uppmärksamma de goda insatser som görs för att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. Prisutdelning sker i samband med Regionfullmäktiges vårmöte 2019 där pristagaren håller en kort presentation om sitt arbete.
Läs mer

2018-10-09 12.51

Med öga för forskning

Tomas Bro gillar mixen av det kliniska arbetet och forskningen. Tomas Bro bläddrar mellan sina olika studier som han samlat i en svart tidningssamlare i plast. Han har studerat allt mellan svenska läkare i krig och ögonskador orsakade av innebandybollar.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-01-15
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion