Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fakta

2019-01-11 11.49

Reviderat Faktadokument Vårdintygsbedömning

Faktadokumentet Vårdintygsbedömning har reviderats. De viktigaste förändringarna rör psykiatrins ansvar för ”egna patienter” under kontorstid samt förtydligande kring ärenden som initieras av polisen.
Läs mer

2019-01-02 13.23

Reviderat Faktadokument Typ 2-diabetes

Faktadokumentet Typ-2-diabetes har reviderats. Det gäller avsnittet kring läkemedelsbehandling som till vissa delar är omskrivet och innehåller angelägen, ny kunskap.
Läs mer

2018-12-19 14.18

Reviderat Faktadokument Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) och kolonutredning, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp har genomgått revidering. Nya riktlinjer gäller fr.o.m. 1 januari 2019 varvid gäller att: - all förekomst av blod, även icke synligt, i avföringen ska föranleda misstanke om kolorektal cancer - åldersgränsen för misstanke om kolorektal cancer flyttats från 40 till 50 år - ändrade avföringsvanor leder till SVF endast i kombination med blod i avföringen eller anemi (men är givetvis ändå ett observandum)
Läs mer

2018-12-19 14.06

Reviderat Faktadokument Onkogenetisk utredning

Faktadokumentet Onkogenetisk utredning har reviderats.
Läs mer

2018-12-05 14.16

Nytt Faktadokument Diabetes - nyinsjuknande

Faktagruppen barn- och ungdomshälsa har tagit fram ett nytt Faktadokument, Diabetes - nyinsjuknande. Obs! ännu ej fastställt.
Läs mer

2018-11-23 10.05

Uppdaterat Faktadokument Hudtumörer

Faktadokumentet om Hudtumörer har förtydligats. Under Vårdnivå och remiss framgår nu tydligare när primärvården förväntas kunna excidera hudförändringar och när remittering bör ske till kirurg- eller öronmottagning.
Läs mer

2018-10-31 11.34

Reviderat Faktadokument Bakteriella hudinfektioner

Faktadokumentet Bakteriella hudinfektioner har reviderats med anledning av att Altargo inte längre finns tillgängligt. Ändringen gäller impetigo.
Läs mer

2018-10-12 8.26

Film om FAKTA psykisk hälsa - barn och ungdom

Faktagruppen psykisk hälsa - barn och ungdom har gjort en film där de beskriver Faktadokumenten och berättar om samarbetet mellan hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.
Läs mer

2018-10-03 10.57

Reviderat Faktadokument Bröstcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Bröstcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp har genomgått vissa revideringar.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-01-11
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion