Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
Våra samverkansområden

Strategigrupper:

Genomgripande grupper:

Trygg och säker vård och omsorg

I utvecklingsprojektet "Trygg och säker vård och omsorg" samverkar länets kommuner och Region Jönköpings län för att förbättra sammanhållen vård och omsorg.

Trygg och säker vård och omsorg

Samverkan kommuner och region

2018-12-20 13.38

Alla patientgrupper omfattas nu av den ekonomiska regleringen

Från och med januari 2019 omfattar den ekonomiska regleringen* mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län samtliga patienter som är målgrupp för överenskommelsen. Även patienter som skrivs ut från psykiatrin som tidigare har varit undantagna.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-01-08
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion