Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan
Våra samverkansområden

Strategigrupper:

Genomgripande grupper:

Trygg och säker vård och omsorg

I utvecklingsprojektet "Trygg och säker vård och omsorg" samverkar länets kommuner och Region Jönköpings län för att förbättra sammanhållen vård och omsorg.

Trygg och säker vård och omsorg

Alla nyheter, Samverkan kommuner och region

2018-12-20
2018-06-21
Samordnad vårdplanering ger goda resultat (Samverkan kommuner och region)

Prenumerera på nyheter

Uppdaterad: 2019-01-08
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion