Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdmöte

Sydöstra sjukvårdsregionen utgörs av Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Vi samarbetar för att främja en miljon invånares hälsa och tillgodose deras behov av hälso- och sjukvård och för att utveckla hälso- och sjukvården i hela sjukvårdsregionen.

Den här webbplatsen används för gemensam planering, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor om sjukvårdsregionens samverkan:
Regionsjukvårdsledningens arbetsutskott och stab

Frågor om publicering:
Anna Holmstrand

Genvägar

Avtal och överenskommelser

Förteckning över ledamöter

Tidplan 2020 Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2019-06-26
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion